Ansatte – Københavns Universitet

NEXS > Ansatte

Mads Bølling

Mads Bølling

Ph.d.-studerende

Researcher ID: C-5629-2015

Jeg er kandidat i pædagogisk sociologi med en solid erfaring i forskning, udvikling og formidling. Mine interesser ligger i spændet mellem didaktik, trivsel og motivation samt social inklusion med fokus på udeskole og udendørs undervisning.

Jeg er ansat som ph.d.-studerende ved Institut for Idræt og Ernæring, ved Københavns Universitet. Mit ph.d.-projekt har til formål at evaluerer effekten af af at blive undervist ved brug af udeskole med det formål at belyse inklusion og eksklusions processer, og få indsigt i elevernes sociale relationer, trivsel og motivation for skolearbejde.

I mit forskningsarbejde er jeg desuden med at udvikle og validere et online-værktøj der kan anvendes til at monitorere pædagogiske interventioner til brug i kvantitative analyser.

Fornyeligt har jeg fungeret som udeskole-konsulent på projektet "Udvikling af Udeskole", ved Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. I denne position har jeg støttet og vejledt skoler i deres udvikling af en lokal udeskole-praksis.

ID: 91597976