Lederskab i bevægelse

Om kroppens sprog, ledelsesfortællinger og en forskningsbaseret meditativ bevægelsespraksis

Download slides fra Helle Winthers foredrag.

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Helle WintherLektor Helle Winther

Ph.d. i dans og bevægelsespsykologi ved Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Helle Winther underviser og forsker endvidere i Kroppens sprog i professionel praksis - herunder kroppens betydning for lederskab og professionel kommunikation.

Introduktion til foredraget 

  Sæt dit lederskab i bevægelse – mærk betydningen af kroppens sprog, lyt til ledelsesfortællinger og få forskningsbaseret inspiration og rum til eftertanke og dialog.

  Denne foredragsworkshop giver indsigt i kroppens betydning for lederskab.

  Foredragsworkshoppen starter med et kalejdoskop af aktuel forskningsbaseret bevægelsespsykologisk teori og praksisnære fortællinger om ledere i bevægelse. Her er der fokus på, hvordan en øget opmærksomhed på den professionelles egenkontakt, kommunikationslæsning, kontaktevne og lederskab kan åbne for selvindsigt og give grobund for nye handlemuligheder.

  Dernæst vil vi sammen sætte lederskab i bevægelse igennem en både glædesfuld, fællesskabende og meditativ bevægelsespraksis, som er udviklet sammen med ledere.

  Foredragsworkshoppen indeholder ledelsesfortællinger og resultater fra forskningsprojekterne MOVING LEADERS og WISE AND MOVING LEADERS.

  Projekterne er udviklede igennem et samarbejde mellem Helle Winther og Michael Højlund Larsen fra Zealand – Sjællands Erhvervsakademis afdeling i Nykøbing F.

  Krop, coaching og lederskab

  Moving Leaders: What insights do experienced leaders develop by training the language of the body through a combination of dance and phenomenological-inspired leadership stories?

  Dette foredrag kan med fordel kombineres med Michael Højlund Larsens foredrag Praktisk filosofi og ledelse – et spørgsmål om hverdagstræning? den 23. marts 2023.

  Både Helle og Michael er til stede ved begge arrangementer.

  Forelæsningen finder sted i Karnapsalen, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

  Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
  Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

  Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

  Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.