Praktisk filosofi og ledelse – et spørgsmål om hverdagstræning?

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Michael Højlund LarsenMichael Højlund Larsen

Studieleder på Zealand – Sjællands Erhvervsakademi. Civilingeniør og master i vejledning med speciale i filosofi og ledelse.

Michael har arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling i mere end 25 år med et særligt fokus på at gøre filosofien anvendelig og tilgængelig i hverdagen. Han er bl.a. forfatter til bøgerne "Praktisk filosofi og ledelse” samt "Dialog - en enkel vej til et godt samarbejde". Se mere på www.hojlundlarsen.dk 

Introduktion til foredraget 

  At lykkes med at være både et ordentligt menneske og en god leder kræver dannelse. Siden antikkens Grækenland har dannelse blandt andet gennem dialog og træning i hverdagen været både et mål og et middel, når det gælder menneskers læring og udvikling. 

  I dette foredrag får du en inspirerende introduktion til den praktiske filosofi og den tætte kobling, der er mellem lederskab, værdibaseret ledelse, situationsbestemt ledelse, lærende organisationer og den antikke græske filosofi blandt andet i form af dydsetikken.

  Foredraget indeholder resultater fra forskningsprojektet WISE AND MOVING LEADERS. Projektet undersøger nye træningsmetoder, der med afsæt i både bevægelsespsykologi og filosofi fokuserer på kroppens sprog og udvikling af lederes dyder i hverdagen.

  WISE AND MOVING LEADERS er udviklet igennem et samarbejde mellem Helle Winther, Institut for Idræt og Ernæring Københavns Universitet, og Michael Højlund Larsen, Zealand – Sjællands Erhvervsakademis afdeling i Nykøbing F.

  Forelæsningen finder sted i Karnapsalen, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

  Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
  Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

  Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

  Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.