Kunstnerisk baserede forskningsmetoder - om kreative og bevægende tilgange til bacheloropgaver, specialer og forskningsprojekter

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

Kan man bruge børns kreative tegninger og billeder som empiri? Kan man transformere sine forskningsdata til en koncert med levende musik og sang? Kan man lave en forskningsfilm eller en forelæsning som et teaterstykke, performance eller en dans? En billedkunstudstilling som præsentation af forskningsdata? Arts-based research (ABR), arts-based educational research (ABER) og Performative Social Science er en kreativ og innovativ bølge inden for kvalitativ og narrativt inspireret forskning, som igennem de seneste 30- 40 år har fået stor international gennemslagskraft og opmærksomhed. Også i Norden har det nu fået vind i sejlene på både universiteter og professionsuddannelser. Dette oplæg handler om, hvordan kreative og kunstnerisk inspirerede forskningstilgange kan bruges i bachelor-, speciale- og forskningsprojekter på mangfoldige uddannelser. Vi beskriver, hvad kunstnerisk baserede forskningsmetoder er og giver både nationale og internationale eksempler på, hvordan man kan anvende poesi, musik, dans, drama, billedkunst og film som kreative forskningsmetoder. Herunder hvordan kunst kan anvendes som enten undersøgelses- og formidlingsmetode eller forskningsfelt. Disse metoder gør det muligt at involvere både hjerte, sind og krop hos børn, unge og voksne. Dermed åbnes en særlig mulighed for udforskning af kropslighed, sanselighed og levede erfaringer, som kan være svære at indfange udelukkende igennem sprog. Det gælder især i forskning, som undersøger lære- være- og udviklingsprocesser i idræt og bevægelse eller projekter, der har fokus mere generelle relationelle og læringsmæssige problemstillinger. Vi lægger også op til en diskussion om, hvorfor det kan være meningsfuldt at inddrage kunstnerisk og æstetisk inspirerede forskningsmetoder på både idrætsuddannelser og professionsuddannelser - herunder også opmærksomheden på at arbejde med stor etisk bevidsthed. Oplægget bygger på nedenstående artikler, samt på vores egne erfaringer med at bruge kunstneriske metoder i både bachelor og specialeprojekter- og forskning. 
Original languageDanish
Publication date12 Nov 2021
Number of pages2
Publication statusPublished - 12 Nov 2021
EventBRIDGING - Movement, Creativity and Research: Dansk bevægelses- og idrætspædagogisk forskningsnetværk - Brandbjerg Højskole, Jelling
Duration: 11 Nov 2021 → …
https://bridging.nu/konference/

Conference

ConferenceBRIDGING - Movement, Creativity and Research
LocationBrandbjerg Højskole
CityJelling
Period11/11/2021 → …
Internet address

ID: 284636868