Coaching som studiestøtte – intervention og evidens

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Ole Michael Spaten

70 nye førsteårs studerende modtog en kort introduktion til coaching samt fire individuelle coaching sessioner i løbet af 4 uger. Den coachingpsykologiske intervention byggede på en kognitiv tilgang.

Resultaterne fra det randomiserede studie viser: Gruppen, der havde modtaget coaching, scorede lavere end kontrolgruppen på angst og lavere end kontrolgruppen på depression samt højere på håb. Desuden blev de studerendes velbefindende øget.

Konklusionen er: Korttids coaching kan være effektfuldt i at øge nye studerendes velbefindende og mindske nervøsitet og angst ved studiestart. 

Forelæsningerne finder sted på

Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 53, 2200 København N

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.