Ph.d.-coaching: Hvad er det særlige ved ph.d.-situationen og hvordan er man en god ph.d.-coach?

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Mirjam Godskesen

Mirjam Godskesen, Civilingeniør, ph.d., coach og proceskonsulent, Arbejder som specialkonsulent på DTU Management med fokus på ph.d.-coaching, uddannelse af ph.d.-vejledere og facilitering af processer i universitetsverdenen. Aktuelt er hun projektleder for et SCKK finansieret projekt om ph.d.-coaching.

Med udgangspunkt i erfaringer fra projektet om ph.d.-coaching vil Mirjam tale om, hvad der karakteriserer ph.d.-situationen og hvorfor coaching er særlig gavnligt i denne situation. Hun vil komme ind på, hvilke temaer ph.d.-studerende ofte coaches på og hvilke kvalifikationer, der kan være gode at have som ph.d.-coach.

Hun trækker på erfaringer som projektleder og coach for to projekter om ph.d.-coaching. Det første projekt (2008-2010) havde til formål at evaluere effekten af ph.d.-coaching og i det andet projekt (2010-2012) er målet at udbrede kendskabet til ph.d.-coaching på 5 universiteter, skabe netværk for ph.d.-studerende og gennemføre en kulturudvikling i to forskningsmiljøer, så de bliver mere understøttende for de ph.d.-studerende at arbejde i. 

Forelæsningerne finder sted på

Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 53, 2200 København N

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.