Coaching i sundhedsvæsenet – praksiserfaring og forskning

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Jette Ammentorp

Jette Ammentorp er forskningsleder og lektor ved Enhed for Sundhedstjenesteforskning Sygehus Lillebælt / Syddansk Universitet. Hun beskæftiger sig primært med kommunikation i Sundhedsvæsenet, og har i de sidste år gennemført en række studier på Sygehus Lillebælt, der har haft til hensigt at undersøge, hvordan man optimerer kommunikationen mellem patienten og de sundhedsprofessionelle.

I den forbindelse har hun deltaget i en undersøgelse af coaching metoders betydningen i forhold til både patienter og personale. Jette vil præsentere erfaringerne fra disse pilotstudier, hvor man fx har undersøgt, hvilken betydning oplæring i coaching teknikker har for sygeplejerskers handlekompetence (self-efficacy).

I et andet mindre studie har man undersøgt effekten af coaching på unge teenager med diabetes, og endelig præsenteres nogle erfaringer med coaching af frontlinje sygeplejersker.

Forelæsningerne finder sted på

Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 53, 2200 København N

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.