Mindfulness som del af samtaler og coaching i sundhedsvæsenet

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Eve Bengta Lorenzen og Robert J. Jørgensen

Eve Bengta Lorenzen, Mindfulnessinstruktør, trænet i Insight Dialogue v Gregory Kramer , uddanner instruktører til sundhedsområdet, underviser på forskningprojekter, bl.a Rigshospitalets Smertecenter, Center for forskning i Eksistens og Samfund, Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Robert J. Jørgensen, Cand Psych Aut & Mindfulnessinstruktør.

Det er, i høj grad, igennem kvaliteten af den professionelles nærvær, at patienter og klienter ikke fremmedgøres overfor egen lidelse og problematik.

Så hvordan sikres denne dimension af den professionelle kontakt?
Hvornår spænder vor egen tilstand ben for en ægte kontakt, og kan vi beslutte os for at være nærværende?
Hvordan ville det være, at arbejde med indsigtsfulde, frem for "krævende" patienter?
Hvordan kan vi gennem samtale og coaching støtte patientens egenansvar og egenomsorg?

Disse spørgsmål kommer vi til at tage mere og mere alvorligt. I foredraget belyses hvorledes mindfulness kan åbne for disse muligheder. I præsentationen indgår små mindfulness meditationer og dialoger. 

Forelæsningerne finder sted på

Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 53, 2200 København N

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.