Ledelsesbaseret coaching – coaching som ledelsesdisciplin

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Thorkil Molly-Søholm

Ledelsesbaseret coaching som grundtænkning og praksis præsenteres og nuanceres ift brug i leder-chef-relationer og leder-medarbejderrelationer. Herefter gennemgås kort magtdiskussionen og der åbnes for en fælles dialog om emnet

Forelæsningerne finder sted på

Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 51, 2200 København N

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.