Coaching som narrativ-samskabende praksis – intervention og oplevede effekter

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Lene Gilkrog & Reinhard Stelter 

Gennem det sidste års tid har Reinhard Stelter og samarbejdspartnere gennemført et gruppecoaching interventionsstudie med unge sportstalenter. Projektets intervention har til formål at stimulere de ressourcer, der ligger i gensidig kompetenceudvikling og i en fællesskabsbaseret refleksionsproces, hvor de unge kan dele glæder og succeser med hinanden, lære af hinanden og udvikle forståelse og handlestrategier i forhold til de udfordringer, som er del af deres hverdags- og idrætsliv. Gruppecoaching interventionen bygger på en socialkonstruktionistisk teoriramme, som inddrager narrativ-samskabende praksismodeller og evidens fra community psychology.

Foredragets fokus er todelt: 1. En beskrivelse af interventionsteorien og -metodologien med videoeksempler fra sessioner. 2. Fremlæggelse af resultater af en dybdegående kvalitativ analyse af den oplevede indvirkning på gruppecoachingens deltagere.

Forelæsningerne finder sted på

Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 53, 2200 København N

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.