Kirkegaard som coach

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Pia Søltoft

Søren Kierkegaard er en tænker med en forunderlig og forfriskende aktualitet. Hans tanker om selvet og dets stadige tilblivelse samt om det ene menneskes mulighed for, at påvirke det andet menneskes selvudvikling har ikke bare filosofisk og teologisk værdi, men er også tanker, der med fordel kan bringes i forhold til det moderne coachingbegreb. Med sin teori om ”den indirekte meddelelse” og synet på selvet som en opgave, kan han stadig provokere og innovere moderne selvudviklingsteorier og bidrage til en mere dialogisk forankring af coachingbegrebet.

Forelæsningerne finder sted på

Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 53, 2200 København N

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.