Coaching - en motivationsskabende metode?

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Lars Meiner

I en undersøgelse har Lars Meiner set på relationerne mellem coaching og motivation, og undersøgt hvilke funktioner i coachingprocesser der fremhæver og forstærker motivationsniveauet i individer.

Sigtet med projektet var at forklare coachinglitteraturens uafdækkede og uforklarede relationer mellem coaching og motivation. Dette resulterede i afdækningen af flere afgørende kerneprocesser i coaching, som såvel coachinglitteraturen som praktiserende coaches fremadrettet bør være opmærksomme på.

Projektet er et fænomenologisk studie som eksplorativt igennem interviews og grounded theory, fremlægger information om 3 afgørende kerneprocesser, der sammen med afgørende subprocesser, kan fastholde og forstærke motivation i individer.

Forelæsningerne finder sted på

Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 51, 2200 København N

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.