Protokolcoaching – Gruppecoaching som ledelsesfaglig udvikling

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Kim Dietrichsen

Der sættes fokus på den anerkendende og narrative indgangsvinkel til at dele viden på tværs af såvel sportsgrene som arbejdspladser. Hver dag er fyldt med udfordringer, fiaskoer og succeser. Erfaringer som kan være lærerige og ikke mindst udviklende for os selv og andre. Protokol coaching er et redskab til at dele disse erfaring og denne viden internt såvel som eksternt.

Tanken bag praktikerforskningsprojektet var: alle mennesker har erfaringer og viden, som andre kan lærer af og spejle deres egen hverdag i. Oplægget vil invitere til en diskussion om, hvordan denne viden i en gruppe kan udvindes og ikke mindst udfordres. Foredraget vil give et overblik over, hvad protokolcoaching er, tankerne bag tilgangen og hvordan det kan gennemføres i praksis.

Forelæsningerne finder sted på

Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 53, 2200 København N

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.