Bredden og dybden i evidensbegrebet i evidensbaseret coaching

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Bredden og dybden i evidensbegrebet i evidensbaseret coaching

Jens Boris Larsen

Evidensbaseret coaching er kommet på dagsordenen i Danmark de senere år ud fra et ønske om at gøre det muligt for coaches at understøtte deres coachingpraksis af anerkendte teorier, metoder og forskning. Denne udvikling har været inspireret af tilsvarende bevægelser i Australien og England, hvorfra den har bredt sig til mange andre lande.
 
Evidensbaseret praksis generelt har i de senere år været diskuteret intenst i Psykolog Nyt. Denne diskussions temaer og pointer har betydning for udviklingen af evidensbaseret coaching i Danmark, hvorfor det også er vigtigt for os at forholde os til denne.
 
I foredraget vil jeg på en meget deltagerinddragende måde i realtid illustrere nogle af de centrale etiske, forskningsmæssige og praktiske problemstillinger, vi står med. Målet er at nå frem til en større forståelse af, hvilket evidensbegreb, vi har brug for, for at kunne praktisere evidensbaseret coaching med den størst mulige grad af dybde og bredde i vores udsyn.
 
Det anbefales, at tilhørerne til foredraget forinden har læst artiklen "Psykologiens sommerfugl" af Jørn Toustrup, som blev bragt i Psykolog Nyt nr. 1 2010. I artiklen beskrives forhold fra psykoterapiens verden, som også har betydning for coaching i en bredere forståelse, og er som sådan også relevant for en diskussion om evidensbaseret praksis på coachingområdet.

Forelæsningerne finder sted på

Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 53, 2200 København N

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.