Coaching som dialogisk læreproces

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Helle Alrø

En dialog kan forstås som en samtale med særlige kvaliteter for læring.
En dialog er en undersøgende, uforudsigelig, risikofyldt og læringsorienteret samtale. Dette dialogbegreb refererer til Freire, Rogers, Bohm, Isaachs og en række andre, der har beskæftiget sig med forholdet mellem dialog og læring. Foredraget vil diskutere dialogbegrebet og udfolde en forståelse af coaching som en læreproces, der bygger på dialogiske principper

Forelæsningerne finder sted på

Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 53, 2200 København N

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.