Om forholdet mellem coachens person og profession

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Sanne Almeborg

Det er en udbredt opfattelse i coaching, at coachen må ‘møde’ fokuspersonen, dér hvor fokuspersonen befinder sig, og at dette er helt centralt for coachingprocessen. I den forbindelse henvises ofte til Søren Kierkegaards udsagn om hjælpekunst: “At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.”.

I litteraturen har der været langt mindre fokus på, hvor coachen befinder sig. I foredraget belyses betydningen af coachens person og profession. Det antages, at såfremt coachen skal kunne møde fokuspersonen, så må coachen først og fremmest have kendskab til, hvor han selv er, for at kunne skelne mellem sig selv og fokuspersonen, og for at kunne (gen)kende og bevæge sig hen, hvor fokuspersonen er.

Forelæsningerne finder sted på

Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 51, 2200 København N

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.