Har organisationens størrelse nogen indflydelse på succes af et coaching program?

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Niels-Peter Thoms

I en undersøgelse har Niels-Peter Thoms set på forskellige modeller for måling af return on investment (ROI) inden for executive coaching området i tre forskellige størrelse organisationer i Danmark; lille, mellemstor og stor virksomhed.

Sigtet for projektet var at erstatte ”mavefornemmelse” med nogle empiriske data og konklusioner om hvorvidt organisationens størrelse påvirker effekten af coaching interventioner. Projektet er et fænomenologisk studie, som fremlægger information om hvordan de tre størrelser af organisationer har implementeret coaching programmer, hvorledes programmerne passer sammen med lederskabskultur.

Forelæsningerne finder sted på

Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 51, 2200 København N

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.