At stå i det åbne - kan en coach i grunden undre sig?

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Finn Thorbjørn Hansen

Et væsentligt aspekt i den mere reflekterede form for coaching er dette at kunne være i et ndringsfællesskab med den coachede. Men hvad vil det egentlig sige at tænke og at samtale ud fra en ægte undren? Er det og i så fald hvorfor er det vigtig for coach-sessionen? Hvorledes kan en "undringens fænomenologi" beskrives og på hvilken måde kan coachen lære noget af Sokrates og den filosofiske vejledertradition?

Forelæsningerne finder sted på

Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 51, 2200 København N

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.