Om coachingens kunst – og kunstig coaching

Formidlingsrække - "Coaching - forskning og praksis"

Om coachingens kunst – og kunstig coaching

Christian Lystbæk

Christian Lystbæk, cand.mag. i filosofi og samfundsfag, ph.D.-studerende med projekt om filosofisk coaching. Lektor i VIA University College, hvor han underviser på Diplomuddannelse i Ledelse samt faciliterer filosofisk coaching med enkeltpersoner og grupper. Medstifter af Dansk Selskab for Filosofisk Praksis, DSFP.

Coaching gennemgår en massiv markering og markedsføring som en ny form for samtalekunst, der kan bringe den coachede (fokuspersonen) afklaring og udvikling. Det er en både selvfølgelig og empirisk underbygget forestilling, at samtale kan igangsætte positive forandringsprocesser. Selvom det er omstridt, hvad det præcist er, der forårsager eller fremmer disse forandringsprocesser, er der udbredt enighed om, at coaching består i en række samtaleredskaber, der har fokus at fremme fokuspersonens selv-refleksion med henblik på afklaring og udvikling. Foredraget vil anlægge et dialogfilosofisk perspektiv på coachingens samtaleredskaber og på denne baggrund lægge op til en kritisk-konstruktiv diskussion af coachingens kunst.

Forelæsningerne finder sted på

H.C. Ørsted Instituttet, Auditorium 4, Universitetsparken 5, 2100 København Ø

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.