En formidlingsrække med det formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching

Formidlingsrække - "Coaching - forskning og praksis"

Jan Nielsen

Jan Nielsen, lektor i klinisk psykologi med special i supervision, Psykologisk Institut, KU.

Foredraget vil give et signalement af supervision via beskrivelse af rollefordelingen mellem supervisor og supervisand; mulige foci og perspektiver på supervisionsmaterialet; lære- og vidensformidling; supervisionsmetoder og -former; og ikke mindst hvilke centrale processer der kan iagttages i supervisionsforløb. Etiske spørgsmål vil blive berørt via præsentation af dilemmaer og afslutningsvis vil supervision og coaching blive undersøgt mht. ligheder og forskelle (afgrænsning) – og hvad de kan lære af hinanden.

Forelæsningerne finder sted på

H.C. Ørsted Instituttet, Auditorium 4, Universitetsparken 5, 2100 København Ø

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.