Narrativ coaching som revolutionær hverdagsfilosofi

Formidlingsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Allan Holmgren

Allan Holmgren, M.A. i psykologi, adjungeret professor i coaching på CBS, direktør af DISPUK

Narrativ coaching og narrativ praksis i det hele taget arbejder ud fra følgende principper: Coaching handler om at skabe begreber; at skabe nye begreber kan betragtes som hverdagsrevolutionær aktivitet; coaching handler ikke om at løse problemer, men om at finde ståsteder; i ethvert problem er det foretrukne ”fraværende, men implicit”; coaching kan risikere at levere romantiske lovninger (”promises”), og der er derfor et PS ved coaching: Det er ikke sikkert, det hjælper; bevidning er den stærkeste interventionsform overhovedet; vi må skifte gamle begreber som anerkendelse og dialog ud – de dur ikke mere.

Forelæsningerne finder sted på

H.C. Ørsted Instituttet, Auditorium 6, Universitetsparken 5, 2100 København Ø

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig, og foregår per mail til
Eva L. Christensen coaching@ifi.ku.dk

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.