Coaching – et refleksionsrum til personlig og social betydningsdannelse

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Reinhard Stelter

Reinhard Stelter, phd, lektor i idræts og coachingpsykologi, forskergruppeleder og leder af Coaching Psychology Unit, IFI.

Coaching skal præsenteres som udviklingssamtale og sam-skabelsesproces mellem coach og fokusperson med det formål at give fokuspersonen rum og mulighed for refleksion om og ny forståelse af
1) egne oplevelser i den konkrete kontekst og 2) sit samspil, sine relationer og forhandlinger med andre i specifikke kontekster og situationer.

Begreber om personlig og social betydningsdannelse og narrativitet sættes i centrum. Teoretisk ligger ambitionen i at forbinde et fænomenologisk-oplevelsesmæssigt perspektiv med et socialkonstruktionistisk-relationelt perspektiv. 

Forelæsningen finder sted på

H.C. Ørsteds Instituttet, Universitetsparken 5, Auditorium 6.

I samarbejde med Copenhagen Coaching Center, European Mentoring & Coaching Council (EMCC), Center for Kunst og Lederskab, CBS, og Selskab for Evidensbaseret Coaching (SEBC).

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching. I samarbejde med Copenhagen Coaching Center og Center for Kunst og Lederskab, CBS, er det vores ambition at oprette en Master i Coaching med studiestart i september 2009. 

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.