Evidensbaseret coaching – Samtaler baseret på den bedst tilgængelige viden

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Ebbe Lavendt

Ebbe Lavendt, Erhvervspsykolog og formand for Selskab for Evidensbaseret Coaching (SEBC) under Dansk Psykolog Forening.

Ebbe Lavendt fortæller om evidensbaseret coaching – herunder hvad tilgangen står for, og hvordan den adskiller sig fra ”cowboy coaching” og ”kogebogs-coaching”.

Han præsenterer desuden kritiske refleksioner over evidensbegrebet, og hvilke konsekvenser krav om evidens har for coachingfeltets udvikling.

På denne baggrund lægger han op til en dialog om forholdet mellem forskning og coaching.

Forelæsningen finder sted i

H.C. Ørsteds Instituttet, Universitetsparken 5, Auditorium 6

I samarbejde med Copenhagen Coaching Center, European Mentoring & Coaching Council (EMCC), Center for Kunst og Lederskab, CBS, og Selskab for Evidensbaseret Coaching (SEBC).

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching. I samarbejde med Copenhagen Coaching Center og Center for Kunst og Lederskab, CBS, er det vores ambition at oprette en Master i Coaching med studiestart i september 2009.

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.