Udvikling og implementering af sundheds- og stresspolitikker i offentlige og private organisationer 

Formidlingsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Tina Post Aagaard

Tina Post Aagaard, cand. merc., erhvervs phd-studerende i Markana/AS3 Companies og IFI.

Hvad er stress og hvad er sundhed i et organisatorisk perspektiv?

Positive og negative incitamenter og konsekvenser for individet, organisationen og samfundet.

En gennemgang af konkrete erfaringer med sundheds- og stresspolitikker i danske organisationer.

Forelæsningerne finder sted på

Institut for Idræt (IFI), Nørre Allé 53, OM hallen 1. sal, Store auditorium.
Alle arrangementer afsluttes med et lille netværkstraktement i Institut for Idræts kantine.

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

I samarbejde med Copenhagen Coaching Center, European Mentoring & Coaching Council (EMCC), institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS, KLEO, kompetence Enheden, KU og Selskab for Evidensbaseret Coaching (SEBC).

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching. I samarbejde med Copenhagen Coaching Center og Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS, er det vores ambition at oprette en Master i Coaching med studiestart i september 2008.