Hvad er protreptik? Og hvorfor havde denne disciplin så fremtrædende en plads fra Grækerne til oplysningstiden?

Formidlingsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Hvad er protreptik? Og hvorfor havde denne disciplin så fremtrædende en plads fra Grækerne til oplysningstiden?

Ole Fogh Kirkeby

Ole Fogh Kirkeby, professor i ledelsesfilosofi, CBS.

Foredraget vil beskrive protreptikkens filosofiske baggrund og principper i dens egenskab af ”coaching” og ”mentoring” af magthaveren, rettet mod ”epimeleia heautu”, mod dennes omsorg for sig selv som menneske. Protreptikken kan i dag være basis for udviklingen af et symmetrisk koncept om ledervaretaget coaching.

Foredraget vil slutte med en demonstration af protreptikken i plenum.

Forelæsningerne finder sted på

Institut for Idræt (IFI), Nørre Allé 53, OM hallen 1. sal, Store auditorium.
Alle arrangementer afsluttes med et lille netværkstraktement i Institut for Idræts kantine.

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

I samarbejde med Copenhagen Coaching Center, European Mentoring & Coaching Council (EMCC), institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS, KLEO, kompetence Enheden, KU og Selskab for Evidensbaseret Coaching (SEBC).

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching. I samarbejde med Copenhagen Coaching Center og Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS, er det vores ambition at oprette en Master i Coaching med studiestart i september 2008.