Coaching som ledelseshandling i fusionsprocesser

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Tobias Dam Hede

Tobias Dam Hede, Erhvervs phd studerende i Dansk Sygeplejeråd og på CBS taler på basis af sit forskningsprojekt om Coaching som ledelseshandling i fusionsprocesser.

Fusionsprocesser er den måske mest presserende ledelsesopgave i den offentlige sektor, og spørgsmålet er, hvorvidt coaching kan være et bidrag til denne type organisatoriske begivenheder.
Den eksisterende diskussion af coaching som et ledelsesfænomen orienterer sig typisk ud fra hypotesen om at coachingdialogen forudsætter en fundamental ændring af organisationskultur og selve måden at lede på.
Denne hypotese undersøges nærmere i en kritisk synsvinkel ud fra de muligheder og begrænsninger, der knytter sig til selve coachingdialogen i en organisatorisk kontekst. Praktiske eksempler inddrages fra PhD-projektet: ’Coaching som ledelsesproces i sundhedssektoren’. 

Forelæsningen finder sted på

H.C. Ørsteds Instituttet, Universitetsparken 5, Auditorium 6.

I samarbejde med Copenhagen Coaching Center, European Mentoring & Coaching Council (EMCC), Center for Kunst og Lederskab, CBS, og Selskab for Evidensbaseret Coaching (SEBC).

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching. I samarbejde med Copenhagen Coaching Center og Center for Kunst og Lederskab, CBS, er det vores ambition at oprette en Master i Coaching med studiestart i september 2009. 

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

I samarbejde med Copenhagen Coaching Center, European Mentoring & Coaching Council (EMCC), institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS, KLEO, kompetence Enheden, KU og Selskab for Evidensbaseret Coaching (SEBC).