Contrasting traditions in mentoring and coaching research

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

David Megginson

David Megginson, Visiting Professor, Department of Human Ressource Development, School of Organisation and Management, Sheffield University, England, and co-founder of the European Mentoring and Coaching Council (EMCC)

David Megginson will examine the strengths and weaknesses of research traditions in coaching and mentoring research.

He will explore with the audience the impact of the contrasts for theory and practice in one-to-one development.
His lecture forms the basis of a chapter in his forthcoming book, to be published in December 2008, - Garvey, Megginson and Stokes, Coaching and mentoring: theory and practice (Sage).

Forelæsningen finder sted på

H.C. Ørsteds Instituttet, Universitetsparken 5, Auditorium 6.

I samarbejde med Copenhagen Coaching Center, European Mentoring & Coaching Council (EMCC), Center for Kunst og Lederskab, CBS, og Selskab for Evidensbaseret Coaching (SEBC).

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching. I samarbejde med Copenhagen Coaching Center og Center for Kunst og Lederskab, CBS, er det vores ambition at oprette en Master i Coaching med studiestart i september 2009. 

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.