Evidence and Practice of Positive Psychology Coaching: A close up look at interventions

Formidlingsrække "Coaching - forskning og praksis"

Evidence and Practice of Positive Psychology Coaching: A close up look at interventions

Carol Kauffman

Carol Kauffman, PhD, Ass. Clinical Professor at Harvard Medical School, Co-Editor in Chief "Coaching: An International Journal of Theory, Research & Practice"

"What are some of the evidence based methods to assess and foster well-being? First we’ll look at aspects of positive assessments: routes to happiness and measures of strengths and well-being. Then an overview of Corey Keye’s work on the components of Complete Mental Health which give a good picture and also suggest potential avenues to optimal functioning.
The main positive psychology interventions will be explored as part of coaching practice. These can be used as specific interventions, or can be used to inform more process-developmental approaches where information is integrated into one’s own coaching style."

Forelæsningerne finder sted på

Institut for Idræt (IFI), Nørre Allé 53, OM hallen 1. sal, Store auditorium.
Alle arrangementer afsluttes med et lille netværkstraktement i Institut for Idræts kantine.

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

I samarbejde med Copenhagen Coaching Center, European Mentoring & Coaching Council (EMCC), institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS, KLEO, kompetence Enheden, KU og Selskab for Evidensbaseret Coaching (SEBC).

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching. I samarbejde med Copenhagen Coaching Center og Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS, er det vores ambition at oprette en Master i Coaching med studiestart i september 2008.