Bedre balance - et projekt om sundhedscoaching

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Trine Wulff

Trine Wulff, farmaceut, coach - taler om sit forskningsprojekt med ældre på Bispebjerg Hospital.

"Projektet er en randomiseret, kontrolleret, enkeltblind klinisk afprøvning af coaching effekten på en specifik målgruppe (ældre mennesker der er faldet, og som har en forringet fysisk balance). Projektet gennemføres i samarbejde med Bispebjerg Hospital, Folkesundhed København, Sundhedscenter Østerbro og flere Træningscentre i Københavnsområdet.
Forskningsresultaterne vil analyseres både kvantitativt og kvalitativt."

Forelæsningerne finder sted på

Institut for Idræt (IFI), Nørre Allé 53, OM hallen 1. sal, Store auditorium.
Alle arrangementer afsluttes med et lille netværkstraktement i Institut for Idræts kantine.

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

I samarbejde med Copenhagen Coaching Center, European Mentoring & Coaching Council (EMCC), institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS, KLEO, kompetence Enheden, KU og Selskab for Evidensbaseret Coaching (SEBC).

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching. I samarbejde med Copenhagen Coaching Center og Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS, er det vores ambition at oprette en Master i Coaching med studiestart i september 2008.