Kroppens fortællinger i coachingprocessen

Foredragsrække "Coaching - forskning og praksis"

Helle Winther

Helle Winther, Studielektor i bevægelsespsykologi på IFI og danse/psykoterapeut

Et varmt blik, et hurtigt smil, en sitren i stemmen, en fod der vipper, en åben hånd. Bevægelse og kropssprog er vores primære sprog.

Allerede fra fødslen kommunikerer et lille barn kropsprogligt og kompetent med sine omgivelser og i alle menneskelige relationer er den kropslige kommunikation et fundamentalt råstof.

Oplægget handler om at kunne se, mærke og anvende kroppens fortællinger som et måske overset potentiale i coaching processen. Gennem levende eksempler præsenteres begreber som kropssprog, bevægelseslæsning, micro-movements og resonans i relation til både coach og coachee. 

Forelæsningen finder sted på

H.C. Ørsteds Instituttet, Universitetsparken 5, Auditorium 6.

I samarbejde med Copenhagen Coaching Center, European Mentoring & Coaching Council (EMCC), Center for Kunst og Lederskab, CBS, og Selskab for Evidensbaseret Coaching (SEBC).

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching. I samarbejde med Copenhagen Coaching Center og Center for Kunst og Lederskab, CBS, er det vores ambition at oprette en Master i Coaching med studiestart i september 2009. 

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.