Resonans - Inspiration til en ny dialogpraksis?

Rosa / Stelter
Reinhard Stelter sammen med Harmut Rosa (t.v.) på et seminar i Aalborg i oktober 2022.

Download slides fra Hartmut Rosas foredrag

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Reinhard Stelter

Reinhard Stelter er professor i idræts- og coachingpsykologi og leder af Coaching Psychology Unit på NEXS. Accred. coachingpsykolog (ISCP). Gennem 25 år har Reinhard beskæftiget sig med coachingpsykologi i forskning, teori og praksis. Hans vigtigste bogpublikationer er Tredje Generations Coaching og Kunsten at dvæle i dialogen.

Introduktion til foredraget 

Foredraget vil præsentere et alternativ til den traditionelle coachingforståelse.

Coaching beskrives her som transformativ dialog, som resonansrelation, der bygger på øjeblikke af symmetri og en dyb medmenneskelighed, som til syvende og sidst giver mulighed for ny erkendelse for alle parter i samtalen, uanset om det er en samtale mellem to parter eller i grupper/team. Transformative dialoger går i dybden, sætter fokus på mening, værdirefleksion og etisk forankring.

Foredraget inspirereres af Hartmut Rosas begreb resonans, som overføres til dialogkonteksten. Frit gengivet siger Rosa: Relationens entiteter berøres gensidigt i et svingningsegnet medium eller et resonansrum, hvor parter kan give svar til hinanden og hvor de samtidigt kan tale med egen stemme ved at give genlyd.

Resonans i dialogkonteksten er en nærværende måde at være-i-verden på, hvor mennesker kan møde sig selv og den anden med en stor intensitet og tilstedeværelse. Som reference kan henvises til Stelters artikler i bøgerne Ledelse i sociale processer og resonans i organisationer.

 

Forelæsningen finder sted i Karnapsalen, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.