"Ledelse tirsdag formiddag kl. 10"

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Lise Dahl ArvedsenLise Dahl Arvedsen

Lise Dahl Arvedsen, ph.d. i ledelse og organisation, er selvstændig ledelsesrådgiver og proceskonsulent, coach, forfatter og foredragsholder med fokus på ledelse i fleksible og komplekse kontekster, det bæredygtige arbejdsliv og nye organisationsformer.

Hun er forfatter til bogen, ”Snart griner vi af 8-16 jobbet” (2022), dobbelt certificeret business coach og akkrediteret på Senior Practitioner Level hos EMCC.

Lise Dahl Arvedsen er ekstern lektor på Copenhagen Business School, hvor hun bl.a. er fagansvarlig og underviser på Ledelse på Executive MBA og Blue MBA.

Introduktion til foredraget 

Der er i de seneste årtier gået inflation i ledelsesbegrebet. Ledere skal forholde sig til en bundløs overflod af begreber – for flot at nævne nogle af de seneste på stammen finder man regenerativ ledelse, bæredygtig ledelse, medledelse, delt ledelse, generationsledelse, bias ledelse, hybrid ledelse og distance ledelse.

Men frem for at øge kompleksiteten af begrebet i en verden og hverdag der i sig selv er kompleks og meget lidt transparent, må der skæres ind til benet af hvad ledelse egentlig handler om – på tværs af de mange eksisterende ledelsesdiscipliner. Og her, helt inde ved kernen, så er ledelse en interaktionel disciplin. Ledelse skabes i relationen mellem mennesker. Ingen følgere ingen leder(e). Og følgeskabet skabes i interaktion på en helt almindelig tirsdag formiddag kl. 10. Det skabes ikke én gang, men er en kontinuerlig proces hvor roller etableres og (gen)forhandles.

Baseret på Lises egen forskning, bredere forskning, samt praktiske erfaring inden for ledelsesudvikling sætter hun spot på kernen af ledelse, og behovet for at simplificere samtalen om ledelse. Frem for at se ledelse som en adfærd eller en model der kan tillæres på et kursus peger Lise på at man skal tale om ledelse som et håndværk, hvor lederen kan træne en række kompetencer og værktøjer, der i den rette kontekst og med de rette relationer kan skabe ledelse.

Afslutningsvist i foredraget giver Lise et bud på hvad man skal have blik for i arbejdet med at udvikle ledere. Med rod i et analytisk blik for kontekst og selvet bliver det den dialogiske praksis der er kernen i at lykkes med ledelse – uanset om kontekst er hybrid, online, og global eller om man skal arbejde med generationskløfter, inklusion, forandringsledelse eller noget helt tredje.

Forelæsningen finder sted i Karnapsalen, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.