Opmærksomhedens filosofi – en dialog mellem frihed og kærlighed

Download slides fra Finn Jannings foredrag

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Finn Janning

Finn Janning

Finn Janning, PhD er forfatter, filosof og ekstern lektor på henholdsvis Toulouse Business School (TBS), Geneva Business School (CBS) og United International Business School (UIBS) i Barcelona, hvor han underviser i Filosofisk ledelse, Mindfulness, Sportspsykologi, Sportscoaching og Sportsetik.

Han har senest udgivet ”Opmærksomhedens filosofi – frihed, kærlighed, fodbold.”.

Introduktion til foredraget 

  ”Jeg tror på lidelsens værdi, så længe den enkelte gør sig enhver (legitim) anstrengelse for at slippe af med den.” – Simone Weil.

  Der er især to filosoffer, der har beskæftiget sig indgående med begrebet opmærksomhed, som også kan have stor betydning i coaching og andre dialogformer. Den ene er den franske Simone Weil, den anden den engelske Iris Murdoch. Fælles for begge gælder, at de forstår opmærksomhed som en handling, der tilsidesætter vores ego. Opmærksomhed er forbundet med evnen til at tilegne sig eller indoptage livets dybder. Iris Murdoch siger meget passende, at: ”Opmærksomhed belønnes med en erkendelse af virkeligheden.”

  I foredraget vil Finn Janning vise, hvordan eksistentielle lidelser er forbundet med at leve uopmærksomt. Eksistentielle lidelser bunder i en manglende frihed, som umuliggør kærligheden. Opmærksomhed er med andre ord forudsætningen for at blive fri, og friheden er kærlighedens element.

  Finn vil med eksempler fra sportens verden vise, hvordan en opmærksom og problematiserende tilgang til livet kan fremme bæredygtige beslutninger, der er frigørende. Opmærksomhedens filosofi er en eksistentiel praksis, hvor det drejer sig om at involvere sig i den løbende dialog mellem frihed og kærlighed, hvorved menneskets evne til at elske og leve frit perspektiveres og nuanceres. 

  Når denne dialog lykkes, vækkes en umiddelbar livslyst og glæde.

  Forelæsningen finder sted i Store Aud., Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

  Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
  Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

  Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

  Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.