Relationel coaching som del af ledelsespraksis i hæren

Foredragsrække - "Coaching - forskning og praksis"

Jakob Rømer Barfod

Jakob Rømer Barfod, Master i Organisationspsykologi, Major, Leder af Faggruppe Ledelse, Hærens Officersskole, Frederiksberg Slot.

Til at udvikle især de personlige lederskabskompetencer har hæren i mange år benyttet sig af coaching.
Coaching anvendt som en struktureret og systematisk del i officersuddannelserne og coaching som en ledelsesstil i form af den 'coachende tilgang'.

Indlæggets omdrejningspunkt vil bl.a. være hvordan hæren har bevæget sig fra en lineær til en cirkulær tankegang og hvordan hæren konkret er begyndt at anvende coaching som et væsentligt ledelsesværktøj.

Forelæsningerne finder sted i

Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 53, 2200 København N

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information

Reinhard Stelter
Coaching Psychology Unit University of Copenhagen
Institut for Idræt, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng.

Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.

Tidligere foredragsrækker om coaching

Her kan du se program og lytte til tidligere foredragsrækker om coaching.