Coaching og Teamudvikling - Få dyb selvforståelse og forståelse for andre

Workshop i foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Nina Tange

Nina Tange

Nina Tange har udviklet Danmarks eneste masteruddannelse i positiv psykologi på Aarhus Universitet. Efterfølgende var hun leder af uddannelsen i 7 år - samt gennemgående underviser og facilitator.

Ud over sit arbejde på universitet har Nina været selvstændig konsulent med speciale i positiv psykologi, mental sundhed, motivation og facilitering - og hun har i ca. 20 år lavet utallige udviklings- og uddannelsesforløb for ledere og teams i offentlige og private virksomheder.

Gitte Lindhard Wahlström

Gitte Lindhard Wahlström

Gitte Lindhard Wahlström er partner i Lumina Learning Danmark.

Gitte har en baggrund inden for forretningsudvikling, ledelse og projektledelse og har de sidste 17 år beskæftiget sig med udvikling af teams og ledere og har været ekstern konsulent på lederuddannelser på Niels Brock Executive. 

Introduktion til workshoppen 

Ønsker du at få mulige indsigter forærende, når du coacher, faciliterer eller deltager i udviklingsprocesser?

Giver det mening for dig at få hjælp til at udforske, hvordan hele den nuancerede personlighed og situationsbestemte adfærd hæmmer og fremmer?

Ønsker du at få dyb selvforståelse og forståelse for andre?

Vi tager udgangspunkt i et nyt og anerkendende psykometrisk redskab baseret på solid forskning i personlighedspsykologi. Test, portræt, processer og digitale redskaber giver mulighed for at vise, udforske og værdsætte hele personligheden uden båse eller bias.

Det iboende menneskesyn sikrer, at deltagerne (om de er topledere eller ufaglærte medarbejdere) vil føle sig set og forstået som de nuancerede, værdifulde mennesker de er, hvilket giver selvindsigt, tryghed og lyst til at udvikle sig.

Ved at bruge Lumina Spark personlighedstesten får du en nuanceret forståelse af det, der ofte er ubevidst:

  • Din underliggende, naturlige motivation og dine skjulte potentialer, som du måske kan have glæde af at bruge mere eller bedre.
  • Din hverdagspersona og den adfærd du udviser i hverdagen - og hvad du med fordel kan skrue op og ned for afhængig af den enkelte situation, du befinder dig i.
  • Hvordan du agerer under pres - og hvordan du kan blive bedre til med bevidsthed at respondere i stressende situationer.
  • Hvor du favner paradokset, og kan være både-og frem for enten-eller. f.eks. både ekstrovert og introvert.

Coaching og team facilitering med udgangspunkt i testen giver et godt grundlag for at arbejde med at forbedre: kommunikation i teams, teamwork, ledelse, inklusion, psykologisk tryghed, m.m.

Det bliver en interaktiv workshop

På selve dagen faciliterer vi forskellige øvelser og måder at arbejde med redskaberne.

Så kom og være med til et par interaktive og involverende timer sammen.

Forelæsningen finder sted i Karnapsalen, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.