Narrativ idrætspsykologi i teori og praksis

Download slides fra Niels Nygaard Rossings foredrag

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Niels Nygaard RossingNiels Nygaard Rossing

Niels er cand.scient i idræt fra Københavns Universitet. Lektor, ph.d. på Aalborg Universitet med speciale i børne- og ungdomsidræt med et idrætspsykologisk perspektiv. Idrætspsykologiske opgaver for bl.a. TeamDanmark, Elitesport Aalborg. Arbejder pt. som deltids-mentaltræner for AaB.

Introduktion til foredraget 

Der har altid været en tendens til at individualisere problemer indenfor idrætspsykologien. Det er udøveres mindset, fokus, motivation, følelser mv. vi skal fikse, så de kan trives, udvikle sig, og/eller præstere.

Der har de seneste år nærmest gået inflation i disse individualiserede retninger, og det virker til, at den primære opgaver i idrætspsykologien er, vi skal få udøvere til at trække vejret korrekt fremfor at skabe kulturer, hvor det er muligt at trække vejret, som udøverne gerne vil.

Baseret på filosoffen Michel Foucalt og grundlæggeren af narrativ terapi Michael White, kan vi få øje på, hvordan den traditionelle idrætspykologiske tilgang bl.a. er objektiverende overfor udøvere. Hvordan der netop er fare for at vi kategoriserer udøverne med vores idrætspsykologiske blik. Det narrative teoretiske fundament åbner op for nye måder både at forstå og handle på, som endnu ikke er helt betrådt endnu.

Baseret på cases med eliteudøvere og hold, vil Niels komme med konkrete eksempler på, hvordan man med afsæt i narrativ teori og praksis kan gentænke samtaler, workshops og i det hele taget rollen som mentaltræner.  

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.