Den gode karrieretransition

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Kresten Blæsild

Kresten Blæsild

Kresten Blæsild har en kandidatgrad i Idræt og sidefag i Psykologi og har siden 2003 arbejdet med psykologien og idrætspsykologien flere forskellige steder som eksempelvis Institut for Idræt, København Universitet, Bispebjerg Hospitals Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Boldklubben Skjold og siden 2009 i 4player, hvor han arbejder som Player Development Manager, blandt andet som Ansvarlig for Mental Sundhed.

Introduktion til foredraget 

I 2003 skrev Kresten Blæsild specialet ”Psykologiske og sociale konsekvenser af transition til karriereophør hos professionelle fodboldspillere”, hvor han undersøgte, hvilke parametre, der havde indflydelse på transitionen fra professionel fodboldspiller til karriere nummer 2, hvilke konsekvenser transitionen kan have, samt hvilke tilbud der eksisterede og ikke mindst manglede for at hjælpe spillerne bedst muligt videre.

Fra sit nuværende position vil Kresten give et indblik i tilbuddenes udvikling indtil status på tilbuddene i dag og det arbejde på området, der aktuelt bliver gjort.

Han arbejder i dag i 4player, der hjælper elitesportsudøvere med blandt andet Mental Sundhed og vil i oplægget fortælle om dette arbejde, de udfordringer han oplever blandt elitesportsudøvere, hvordan man bedst kan hjælpe dem til en god karriere nummer 2 samt den udvikling i udfordringer som nutidens elitesportsfolk skal kunne håndtere.

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.