Samtalen binder os sammen

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Signe BonnénSigne Bonnén

Signe har tidligere bl.a. undervist i kommunikation på RUC, hun er beskikket censor i Kommunikation, hun har været kommunikationschef, -ansvarlig, og -medarbejder og i over 10 år har hun været selvstændig konsulent, og nu er hun partner i konsulenthuset FLOK.

Introduktion til foredraget 

Det er i samtalen, vi danner den spæde kontakt og skaber tillid. Og kontakt og tillid er grundpillerne for kvalitet i samtalen. Signe Bonnéns fokus er hverdagens samtaler – de stor og små.

Hendes mål er, at vi kan blive bedre og mere bevidste om betydningen af at øge kvaliteten af vores hverdagssamtaler, for mon ikke Wittgensteins berømte citat: ”Grænserne for mit sprog sætter grænserne for min verden”, også har betydning for vores hverdagssamtaler og relationer?

Med udgangspunkt i Signes seneste bog: TAL SAMMEN – simple værktøjer til bedre samtaler, vil Signe både lave små træningsøvelser, hvor du højst sandsynligt umiddelbart kan mærke forskellen.

Signe har tidligere bl.a. undervist i kommunikation på RUC, hun er beskikket censor i Kommunikation, hun har været kommunikationschef, -ansvarlig, og -medarbejder og i over 10 år har hun været selvstændig konsulent, og nu er hun partner i konsulenthuset FLOK.

Forelæsningen finder sted i Karnapsalen, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.