Præstationspsykologi i teori og praksis

Download slides fra Martin Langagergaards foredrag

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Martin LangagergaardMartin Langagergaard

Martin Langagergaard har en kandidatgrad i Idræt & Psykologi og har de seneste 20 år arbejdet som selvstændig præstationspsykologisk konsulent på højeste niveau inden for elitesport, specialoperationsstyrker (SOF) og terrorbekæmpelsesenheder (CTU).

Martin bidrog til første udgave af Team Danmarks "Aldersrelateret træningskoncept" og i 2017 udgav Martin bogen: ”Performance Psychology. Handbook for Nordic Counter Terrorism Units”.

Introduktion til foredraget 

Gennem 20 år har Martin Langagergaard arbejdet med sports- og præstationspsykologi i elitesport og med specialstyrker i forsvaret og politiet. Fokus har været individuel udvikling og optimering, lederudvikling, teamsamarbejde og optimering af bæredygtig præstationskultur.

Med udgangspunkt i opgaver for Jægerkorpset, politiets indsatsstyrker og det norske landshold i fodbold, giver Martin et unikt indblik i ”best practice” med særlig interesse for hvordan der kan arbejdes med at være en kulturel sensibel praktiker, anvende samtale, refleksion og observation, skabe fælles sprog – og ikke mindst, at kunne navigere i ekstremt omskiftelige miljøer uden at miste sig selv, sine evner til relationelt arbejde eller sit fokus på kerneopgaverne.

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.