Spiller på livets svære bane

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Jesper NøddesboJesper Nøddesbo

Professionel håndboldspiller gennem 22 år, heraf 16 år på det danske landshold og 10 år hos Fc Barcelona. Afsluttede sin karriere i 2021. Ansat som konsulent og coach Hos Copenhagen Coaching center. I gang med at færdiggøre sin master i business Coaching og uddanne sig til psykoterapeut.

Jesper har siden han var 5 år gammel levet det meste af sit liv på håndboldbanen, indtil han i en alder af 41 år afsluttede sin professionelle håndboldkarriere. I dag kan han se tilbage på en fantastisk rejse med sporten, som både har budt på enorme opture og dybe nedture. Og alt dét, der ligger imellem.

Det var dér, i spændingsfeltet mellem de følelsesmæssige yderpoler, at Jesper første gang fandt et helle i samtalen - og den har siden haft en vigtig indflydelse på Jespers liv og nu også videre, professionelle karriere.

Samtalen og specielt den filosofisk inspirerede samtale har udvidet Jespers eget blik på livet på højtryk i præstationens spor, som, når bølgerne går allerhøjest, kan føles meget ensomt, selvom man er en del af et hold. At føle at man står alene og måske også føle sig ensom og så finde sin vej tilbage til fællesskabet har haft en stor betydning for Jesper. 

Introduktion til foredraget 

I dette foredrag fortæller Jesper om, hvordan han i dag gennem samtaler forsøger at støtte andre sports- og fagfolk i at finde sin egen vej i et arbejdsliv med højt præstationspres og op- og nedture. Uden at miste flyvehøjde, men også uden at sælge ud af sig selv.

For mange er det en stor udfordring at skulle præstere maksimalt som fagperson og samtidig passe godt på sig selv som menneske. Følelser som ensomhed, skyld og skam, utilstrækkelighed og ikke at være god nok, rumsterer tit på indersiden, mens man kæmper for succes på ydersiden. Og skjuler sin bekymring for at fejle og blive smidt af banen.

Professionelle dialoger kan ikke tage denne indre kamp fra nogen. Men det kan hjælpe med at få øje på den – få øje på sig selv i den – og finde måder til at rumme og støtte sig selv på rejsen. Og måske endda blive bedre til at sætte ord på de indre op- og nedture, så andre får mod til at gøre det samme.

 

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.