"Coaching online - hvad er "best practice"?

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Pernille Hippe Brun

Pernille Hippe Brun

Pernille Hippe Brun er uddannet erhvervspsykolog (autoriseret og specialist i arbejdspsykologi) og har en lang række efteruddannelser indenfor mindfulness, forandringsledelse, bestyrelsesarbejde og løsningsfokuseret coaching.

Pernille er medstifter og direktør i det globale firma Session, der tilbyder online coaching til erhvervslivet.

Introduktion til foredraget

Mange af os har i de sidste par år været nødsaget til at flytte vores coaching praksis over til zoom eller teams eller andet medie. At coache online har sine fordele og ulemper, men en ting er sikkert - det er noget, der er kommet for at blive.

Selvom vi alle (forhåbentligt) snart kan vende tilbage til fysiske møder igen, vil der stadig være fordele ved det online, der gør at vi indimellem skal logge ind den vej, og hjælpe vores klienter til at flytte og udvikle sig den vej igennem.

Hvad skal vi være opmærksomme på i forhold til at "få det bedste ud af det"? Hvad er "best practice" og hvad har vi lært om online coaching i de sidste par år?

Det vil vi berøre - og mere til - på dette årets første webinar.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.