De nye velfærdsdialoger

Download slides fra Jacob Sønderskovs foredrag.

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Jacob Sønderskov

Jacob Sønderskov

Jacob Sønderskov er ejer af Dialogisk Design, hvor han arbejder med coaching og professionelle dialoger og ledelses- og organisationsudvikling. Han arbejder med design og udvikling af professionelle dialoger på velfærdsområderne og har trænet i hundredvis af coaches og samtalepraktikere. Endelig er Jacob akkrediteret på Master Practitioner Level hos European Mentoring and Coaching Council, akkrediterer coaches i hele Europa og sidder i bestyrelsen for EMCC i Danmark.

Introduktion til foredraget 

  Coaching og professionelle dialoger spiller en stadig større rolle på de store velfærdsområder, hvor de dialogiske og relationelle kompetencer tænkes ind i nye velfærdshybrider i relation til borgen.

  Velfærdsprofessionelle lærer herigennem nye kompetencer, ligesom borgere lærer at være borgere på nye måder.

  De nye velfærdshybrider repræsenterer en grundlæggende bevægelse på velfærdsområderne, og med afsæt i en konkret case fra sundhedsområdet ser vi på, hvad de nye velfærdsdialoger består af samt hvordan de ser ud.

  Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

  Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
  Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

  Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

  Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.