Tre former for mening

En filosofisk tilgang til arbejdslivet baseret på Hannah Arendts begreber: ‘Labor, Work & Action’

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Hent slides fra foredraget Tre former for mening.

Tommy Kjær Lassen

Tommy Kjær Lassen

Tommy Kjær Lassen, cand. teol. og ph.d. i ledelsesfilosofi

Tommy Kjær Lassen er ekstern lektor på CBS, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, hvor han bl.a. underviser i Business Coaching. Derudover driver han konsulentvirksomheden STAY HUMAN, hvor han arbejder med lederudvikling og arbejdsliv ud fra en eksistentiel-fænomenologisk tilgang.

Introduktion til foredraget 

  Dette oplæg præsenterer en eksistentiel tilgang til coaching og trivsel ud fra Hannah Arendts filosofi om arbejde. Arendts filosofi kan inspirerer til en mere nuanceret forståelse af det, der driver et menneske.

  Kort sagt handler det aktive liv om tre grundformer for mening og om balancen imellem dem.

  • Labor: det nødvendige slid
  • Word: den materielle udvikling
  • Action: det værdimæssige engagement.

  Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

  Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
  Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

  Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

  Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.