Den vanskelige part i relationen - mig!

Om at håndtere den udfordring i liv og profession

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Mads Hermansen

Mads Hermansen

Mads Hermansen, PhD & Dr.pæd.

Mads Hermansen var ansat på Lærerhøjskolen og Danmarks Pædagogiske Universitet, og senere professor på Copenhagen Business School, Nordic School of Public Health og Universitetet i Agder. Han er aut. psykolog og forfatter af en lang række bøger.

Introduktion til foredraget 

  Om relationsforpligtelse, læringskonsekvens og ordentlighed i coaching og undervisning.

  Kunsten at være sin egen mest udfordrende coach. Meningsløshedens udfordring. Selvbesindelse som svejepæl. Historiefortælling som forpligtende erkendelse. At finde sin hjemlighed. Læring som nødvendighed og aldrig tilendebragt.

  Hvis man vil skærpe og tykne sin forforståelse om oplæg, kan man læse bogen: Så det…om liv fagligt fortolket og fortællingsforvansket. Multivers 2014.

  Forelæsningen finder sted i Karnapsalen, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

  Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
  Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

  Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

  Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.