Hvornår har vi brug for en teambaseret organisation?

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Nicolaj Suhr Jensen

Nicolaj Suhr Jensen

Nicolaj Suhr Jensen er ledelses- og organisationskonsulent på professionshøjskole UCN, forfatter, foredragsholder og underviser på diplomuddannelserne i ledelse.

Nicolaj har udgivet en række artikler inden for det organisatoriske område og har i mange år arbejdet med både private og offentlige organisationer.

Introduktion til foredraget

  ”Teams bør kun oprettes når opgaverne kræver det, ellers er det spil af ressourcer.” Dette citat anvendes i bogen: ”Gruppe- eller teamsamarbejde - hvad kræver opgaven”, til at slå pointen fast, at teams er et værktøj, en samarbejdsform der anvendes, når opgaverne kræver det.

  Et relevant spørgsmål bliver derfor, hvornår har en organisation behov for at være teambaseret, dvs. kunne arbejde på teamniveau, fordi deres opgaver kræver det og hvordan udvikler og vedligeholder de et sådant samarbejdssystem?

  Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

  Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
  Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

  Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

  Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.