Lederen mellem tvivl og handlekraft – om paradokser i det personlige lederskab

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Lotte Lüscher

Lotte Lüscher

Lotte Lüscher er erhvevspsykolog og Ph.d. fra Århus Universitet, ekstern lektor ved Aarhus Business School og Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet samt stifter af Clavis Erhverspsykologi.

Forfatter til en række bøger og artikler om paradokser i ledelse, herunder bogen ”Lederen mellem tvivl og handlekraft”, der af Lederne blev kåret som årets ledelsesbog i 2018.

Introduktion til foredraget

  Foredraget tager afsæt i 3 påstande:

  1. Paradokser er et vilkår i enhver organisation.
  2. Paraokser paralyserer.
  3. God ledelse er at skabe handlekraft i paradokserne.

  Ledelse handler med andre ord om at skabe handlekraft i en organisatorisk virkelighed præget af kompleksitet og mange modsætningsfyldte dagsordener. Lederen skal være styrende OG støttende, menneskefokuseret OG bundlinjefokuseret, selvsikker OG ydmyg…

  Foredraget tager afsæt i de mange forskellige positioner, som ledere skal kunne indtage  og berører også den tvivl, som må være en følgesvend i et lederskab med skiftende og modsatrettede krav og opgaver.

  Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

  Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
  Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

  Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

  Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.