Personvurderinger - et levn fra fortiden

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Lars Lundmann

Foto af Lars LundmannLars Lundmann er cand.psych. & ph.d. i personvurderinger og direktør for konsulenthuset LUNDMANN. Han er forfatter til bogen “Du skal ikke være dig selv – erhvervspsykologens guide til at få det job, du gerne vil have”.

Introduktion til foredraget

Hver dag vurderer vi adskillige personer, deres udsagn og deres handlinger. De vurderinger danner grundlag for, hvordan vi har det med andre mennesker, og hvad vi gør ved dem. 

Problemet? Den måde, som vi vurderer andre på, bygger ofte på forkerte teorier om mennesker, og derfor bliver konsekvenserne af vores vurderinger også ofte problematiske.

Det er imidlertid ikke, fordi vi er dumme, eller fordi vi ikke kender de “rigtige” teorier. Det handler i stedet om, at i de situationer, hvor vi vurderer andre, er der nogle særlige metoder indlejret, og nogle særlige interesser og magtforhold i spil.

Ved denne forelæsning belyser Lars Lundmann de personvurderinger, der finder sted, når vi rekrutterer til vores organisationer. Han forklarer, hvordan vores rekrutteringsproblemer skyldes de metoder, vi bruger til personvurdering og giver forslag til, hvordan man slipper for at lade personvurderingerne styre vores valg og fravalg.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet


Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.