Dialogisk ledelse – at forandre i fællesskab

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Bjarne Stark

Bjarne Stark

Bjarne Stark, selvstændig organisations-, proces- og ledelseskonsulent, tidl. studieleder hos Kaospiloterne og forfatter til bogen ”Dialogisk ledelse – Fælles handlekraft i forandring og udvikling”.

Introduktion til foredraget

  Corona-krisen har vist os at vi kan forandre og tilpasse store dele af et helt samfund på få uger. Gennem dialog lykkedes det arbejdsgivere og lønmodtagere at lave nye fælles aftaler, ledere og medarbejdere fandt lokale løsninger - Alle bidrog for at lykkes med at overkomme den ekstraordinære situation, men den afgørende faktor var viljen til at indgå i konstruktive dialoger på tværs af fagligheder og ledelseslag.

  Den kommende tid vil også medføre et stort behov for udvikling, både når det gælder forretningstilpasning, velfærdsudvikling og ikke mindst klimaudfordringen. Det er vigtigt at vi lærer af vores nylige erfaringer og fortsat bestræber os på at gå dialogisk til værks, når vi nu ved hvor meget mere vi kan i fællesskab.

  Deltag i arrangementet og vær med til at lære mere om dialog i teori og praksis, og om hvordan dialogiske udviklingsprocesser designes og gennemføres i praksis.

  Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

  Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
  Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

  Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

  Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.