Kunsten at ville ét - eller hvad ledere kan lære af Kierkegaard

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Pia Søltoft

Pia Søltoft er cand.theol. og ph.d. i teologi. Fra 2000-2016 var hun lektor i etik og religionsfilosofi ved Københavns Universitet. Tidligere leder af Kierkegaard Forskningscenter. Nu præst ved Christians Kirke. Siden 2008 eget konsulentfirma. Forfatter af en lang række bøger om Søren Kierkegaard.

Introduktion til foredraget

Hvad er det vigtigste i dit liv? Hvad kan du ikke leve uden? Hvad lever du for?

I en tid hvor forandringer hele tiden sætter en ny dagsorden er det vigtigt, at kunne holde fast i sig selv og sine værdier. Hvordan gør man det? Og hvordan fastholder man sin beslutning? Hvordan skelner man mellem, hvad der er absolut og og hvad der er relativt for en selv.

Det og meget andet kan du lære af Kierkegaard!

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.