Aktiv Patientstøtte - coachende samtaler med patienter

Foredragsrækken "Coaching - forskning og praksis"

Jane Bach Sørensen & Nina Reith

Jane Bach SørensenJane Bach Sørensen er ledende sygeplejerske i Region Hovedstadens enhed for Aktiv Patientstøtte og har været det siden etablering af enheden i sommeren 2017. Jane har arbejdet med ledelse og udvikling af sygepleje og patientforløb gennem mere end 15 år.
Nina ReithNina Reith er uddannet sygeplejerske og har 16 års erfaring med klinisk sygepleje i forskellige kontekster. De sidste 2 år har Nina arbejdet som støttesygeplejerske og teamleder i Region Hovedstadens enhed for Aktiv Patientstøtte.

Introduktion til foredraget

En meget lille del af befolkningen (ca. 1%) står for størstedelen af sundhedsudgifterne i Danmark (30%). Det drejer sig om patienter, der eksempelvis ofte bliver indlagt, mangler viden om deres sygdom, og hvad de selv kan gøre eller har svært ved at navigere i sundhedsvæsenet.

Sundhedsprojektet Aktiv Patientstøtte går en helt ny retning i forhold til sundhed og kronisk sygdom i et storstilet nationalt forskningsprojekt (fra 2017-2020). Projektets formål er at øge patienternes handlekompetence, egenomsorg og livskvalitet – og derved mindske antallet af indlæggelser for patienten.

Hovedelementet i projektet er sygeplejerskernes coachende telefonsamtaler med patienterne, der er inviteret på baggrund af en matematisk beregning i forhold til deres risiko for at blive indlagt. Sygeplejerskerne er specieluddannende i coaching og kombinerer rollerne som omsorgsperson, vidensperson og coach i deres telefonsamtaler med patienterne.

I foredraget sættes fokus på den professionelle samtale, hvor sygeplejersken gør noget med patienten og ikke for patienten. Oplægsholderne vil lukke jer ind i maskinrummet og dele deres erfaringer med, hvad der sker, når sygeplejersken spørger patienten: ”Hvad er vigtigt for dig?”

Forelæsningen finder sted i Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N.

Tilmelding Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til coachingforedragene sker ved udfyldelse af denne formular.

Yderligere information Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, University of Copenhagen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Forelæsningsrækken har til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for coaching og samtidigt forankre coachingpraksisser i forskningsdiskursen. Intentionen er at give ord til forskere, der belyser coaching i en erhvervs-, sundheds eller sportsrelateret sammenhæng. Coaching Psychology Unit University of Copenhagen blev etableret for at igangsætte og koordinere tværfaglig forskning, samt uddannelse og formidling inden for coaching.